CHUỖI SỰ KIỆN TẾT ĐOAN NGỌ - TLBB TÌNH KIẾM 2

2023-06-20 18:27:18Tác giả: Admin Thiên Long Tình Kiếm 2

Quý bằng hữu thân mến.

BQT Thiên Long Tình Kiếm 2 vui mừng khai mở Chuỗi sự kiện Tết Đoan Ngọ

🏆[SỰ KIỆN 1]: Chú Sâu Xanh

Thời gian:

Sau bảo trì ngày 23/6 - 23h59p ngày 26/6/2023

🌺 Cách thức tham gia:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, thương điếm có bán rất nhiều hạt giống và phân bón.

Các bạn có thể tới Ngân Ngai Tuyết Nguyên hoặc Đào Hoa Nguyên để reo trồng, chăm sóc, bắt sâu và thu hoạch

Nhiều phần thưởng giá trị đang chờ bạn khi bắt sâu

🌺 Phần Thường:

Tử Vong Lệnh ( cố định )

Thần Binh Phù 3

Hồn Băng Châu

Chưởng Cự Yếu Quyết

Thời trang: Cẩm Tú Du Tiên

Trứng trân thú: Tử Tiêu Huyền Lang

Trứng trân thú: Thiên Bồng Lãm Nguyệt

Thẻ Pet BOSS tư chất 3k6 (đã ngộ tính) ngoại hình Cẩu Tử Biến Dị 2

Đặc biệt: Với mỗi lần bắt sâu, các bạn có thể thu hoạch được Thiệp Đoan Ngọ (cố định), sưu tập đủ 1000 thiệp có thể đổi được Trùng Lâu Đới (tối đa 1 lần/ 1 nhân vật)

🏆[SỰ KIỆN 2]: Tiêu Diệt Mã Tặc

🌺 Thời gian:

Sau bảo trì 0h00 ngày 23/6/2023 đến từ 23h59p ngày 26/06/2023

🌺 Thể lệ:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ trừng ác để nhận được Bảo Tàng Đồ, mở bảo tàng đồ sẽ có tỷ lệ xuất hiện Mã Tặc, tiêu diệt chúng, các bạn sẽ có cơ hội nhận được Mã Tặc Lệnh .

 • Kết thúc sự kiện, với số lượng Mã Tặc Lệnh thu thập được các bạn sẽ nhận được phần quà vô cùng giá trị. tổng giá trị phần quà rất lớn

 • Có 3 mốc phần quà: ( CỐ ĐỊNH )
  Phần quà cấp 1: Đạt đủ 100 Lệnh Bài => Bạn sẽ nhận được 3 loại Ấn tương ứng bằng (TẦNG DANH HIỆU x 5)
  Phần quà cấp 2: Đạt đủ 200 Lệnh Bài => Bạn sẽ nhận được 3 loại Ấn tương ứng bằng [TẦNG DANH HIỆU + 1] x 5)
  Phần quà cấp 3: Đạt đủ 600 Lệnh Bài=> Bạn sẽ nhận được 3 loại Ấn tương ứng bằng (TẦNG DANH HIỆU x 10)

 • Mỗi nhân vật sẽ có phần quà khác nhau tương ứng với tầng danh hiệu hiện có

 • Những bạn chưa có danh hiệu sẽ đồng mức tầng 1 Vong Ngã Chi Cảnh

 • Ví dụ 1: Danh hiệu nhân vật của bạn đang là Cải Lão Hoàn Đồng - tầng 14

Nếu đạt 100 lệnh bài bạn sẽ đổi được ( 14x5=70 ) => 70 ấn vàng + 70 ấn bac + 70 ấn đồng

Nếu đạt 200 lệnh bài bạn sẽ đổi được [ (14+1) x5 = 75 ] => 75 ấn vàng +75 ấn bạc + 75 ấn đồng

Nếu đạt 600 lệnh bài, bạn sẽ đổi được ( 14 x 10 = 140 ) => 140 ấn vàng +140 ấn bạc + 140 ấn đồng

 • Ví dụ 2: Danh hiệu nhân vật của bạn đang là Dương Quang Nhị Hiện - tầng 5
  Nếu đạt 100 lệnh bài bạn sẽ đổi được ( 5x5= 25 ) => 25 ấn vàng + 25 ấn bac + 25 ấn đồng

Nếu đạt 200 lệnh bài bạn sẽ đổi được [ (5+1) x5 = 30 ] => 30 ấn vàng +30 ấn bạc + 30 ấn đồng

Nếu đạt 600 lệnh bài, bạn sẽ đổi được ( 5 x 10 = 50 ) => 50 ấn vàng + 50 ấn bạc + 50 ấn đồng

 • Khi danh hiệu của bạn càng cao, phần thưởng càng lớn, càng giá trị.

Mỗi nhân vật chỉ đổi được 1 lần duy nhất vì vậy hãy chọn đúng dòng nhận thưởng phù hợp với số Mã Tặc Lệnh bạn đang có.

Sau 17h00 27/06/2023 các bạn sẽ đến NPC Thiên Tiên tại Đại Lý [190:130] để đổi phần thưởng.

🏆[SỰ KIỆN 3] KHUYẾN MÃI 30% GIÁ TRỊ CHUYỂN BẠC

⏰ Thời gian:

0h00 ngày 23/6/2023 đến từ 23h59p ngày 26/06/2023

🌺 Nội dung:

 • Áp dụng : toàn server.

 • Nhân dịp TẾT ĐOAN NGỌ và chào đón máy chủ Thần Phong, BQT TLBB Tình Kiếm 2 khuyến mãi 30% giá trị chuyển bạc vào game.

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị tại thiên long tình kiếm 2.