Thông báo tạm ngưng Nhiệm Vụ Anh Hùng

2023-11-01 19:46:52Tác giả: Admin Thiên Long Tình Kiếm 2

🌺 Kính gửi quý bằng hữu,
Thiên Long Tình Kiếm 2 xin thông báo :

  • Vì xảy ra lỗi phát sinh nên BQT sẽ tạm ngưng nhận và làm Nhiệm Vụ Anh Hùng bắt đầu từ Tháng 11 cho đến khi có thông báo mở lại.
    ⏰ Thời gian cụ thể: Sau bảo trì hàng ngày 17h00 01/11/2023.
  • Điểm Anh Hùng và đổi quà vẫn giữ nguyên, đến 23h59ngày 30/11 sẽ đóng đổi quà.

🌺 BIG UPDATE: Comming Soon.

XJOGR62.jpg