KHAI MỞ NHIỆM VỤ ANH HÙNG - TÙNG HOÀNH THIÊN HẠ

2023-07-25 10:31:02Tác giả: Admin Thiên Long Tình Kiếm 2

Thiên Long Tình Kiếm 2 trân trọng thông báo.

Khai mở chuỗi nhiệm vụ anh hùng chính tuyến mang tên: TUNG HOÀNH THIÊN HẠ tại [150 : 120] Đại Lý - NPC Kiều Phong
Thời thế hỗn loạn, yêu phỉ hoành hành, bá tánh đang mong chờ sự xuất hiện của một tế thế anh hùng.
Triều đình ban chiếu chỉ, phàm là bằng hữu trong thiên hạ, hãy hành hiệp trượng nghĩa, nhận lấy nhiệm vụ anh hùng, trừ hại cho dân, cứu giúp bá tánh và nhận vô vàn phần thưởng giá trị.

Thời gian:

Từ sau bảo trì 0:00 ngày 01/8/2023.

🌺 Cách thức tham gia:
Chuỗi nhiệm vụ sẽ diễn ra tuần hoàn theo 7 ngày, thứ tự như sau

Tuần 1: Từ ngày 1 của tháng đến ngày 7 của tháng.


( Ảnh ví dụ )

Tuần 2: Từ ngày 8 của tháng đến ngày 14 của tháng.
Tuần 3: Từ ngày 15 - 21
Tuần 4: Từ ngày 22 - 28
( Những ngày 29 30 31 [nếu có] chuỗi nhiệm vụ sẽ không diễn ra. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu lại từ ngày 1 của tháng kế tiếp )



  • Nhiệm vụ thành công chỉ khi tất cả danh mục được hoàn thành đúng trong thời gian quy định,
  • sau thời gian hạn định của từng tuần, chuỗi nhiệm vụ sẽ bắt đầu lại chứ không bao lưu
  • Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ bằng hữu sẽ nhận được số điểm anh hùng tương ứng, số điểm này có thể dùng để đổi phần thưởng trong SHOPS ANH HÙNG.

Phần thưởng sẽ thay đổi phù hợp với từng server và từng giai đoạn. ảnh trên chỉ là ví dụ

🏆[Vật Phẩm Mới]: Triệt Địa Phù Lục

Những vật phẩm mới này sẽ xuất hiện trong SHOP ANH HÙNG, các bạn cùng chờ đón nhé.