SỰ KIỆN VÉ TẦU VỀ TUỔI THƠ

2023-05-29 21:45:21Tác giả: Admin Thiên Long Tình Kiếm 2

Sự Kiện 2: VÉ TÀU TUỔI THƠ

Quý bằng hữu giang hồ thân mến.
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6, BQT TLBB Tình Kiếm 2 xin thông báo khai mở sự kiện Vé Tàu Tuổi Thơ.

🕜 Thời gian: 31/5 - 04/6/23
Sau bảo trì định kỳ 0:00 ngày 31/5 các bạn phải chạy lại Launch để cập nhật sự kiện. Kết thúc vào 23:59 ngày 04/6/23
Phạm vi áp dụng: Toàn server
🌺 Nội Dung:
🌟Trong thời gian diễn ra sự kiện, điểm tặng thương điếm có bán rất nhiều Vé Tàu Tuổi Thơ, các bằng hữu hãy đến Lạc Dương sử dụng nó để đi tới tham gia lễ hội Quốc Tế Thiếu Nhi.
🎁 Phần thưởng:
🔸 Linh Hồn Toái Phiến Lục
🔸 Tử Vong Lệnh
🔸 Long Văn
🔸 Chú Văn
🔸 Áo thời trang: Long Phụng Giao Tương Ỷ, 30 ngày ( không có thuộc tính )
🔸 Áo thời trang: Thiên Canh Chiến Giáp, 30 ngày ( không có thuộc tinh )
🔸 Trứng trân thú: Mỹ Hầu Vương
🔸 Trứng trân thú: Xích Xuất Long Mãng
🔸 Thẻ pet boss 3k6 ( đã ngộ tính ) ngoại hình Khổng Tước biến dị cấp 4
🔸 Thẻ pet boss 3k6 ( đã ngộ tính ) ngoại hình voi biến dị 5


( Áo thời trang Thiên Canh Chiến Giáp )


(Long Phụng Giao Tương Ỷ)


🌐 Tải game: http://tinhkiem2.com/Download
🌐 CSKH: http://fb.com/tinhkiem2
🌐 Cộng Đồng Thiên Long Tình Kiếm 2 : http://fb.com/groups/tltk2
🌐 Phong Thiên Hội: https://fb.com/groups/phongthien
🌐 Song Long Hội: https://fb.com/groups/songlongtk2